Majątek

To jest archiwalna wersja strony z dnia 04.11.2020, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: Zmiana treści

Stan na dzień 31.12.2019

 • A. Aktywa trwałe: 51 685 126,21 zł
  • Wartości niematerialne i prawne 511 367,64 zł
  • Rzeczowe aktywa trwałe: 50 809 986,71 zł
  • Należności długoterminowe 78 405,00 zł
  • Inwestycje długoterminowe 10 374,00 zł
 • B. Pasywa Kapitał (fundusz) własny 52 584 798,90 zł
  • Kapitał (fundusz) podstawowy 48 611 000,00 zł
  • Kapitał (fundusz) zapasowy 3 153 065,10 zł

Opublikował: Jacek Rupik
Publikacja dnia: 08.01.2021, 10:53
Dokument oglądany razy: 301
Podpisał: Łukasz Jęczek
Dokument z dnia: 04.11.2020