Złożenie reklamacji

Procedura składania reklamacji:

  1. KLIENT - składa w Wodociągach Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o. zgłoszenie reklamacyjne w formie pisemnej. Reklamacja pisemna powinna zawierać: kod nabywcy (w przypadku podpisanej umowy na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków), nazwę oraz adres Odbiorcy, przedmiot reklamacji, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, telefon kontaktowy, podpis Odbiorcy. Stosowny druk do pobrania ze strony.
  2. Reklamację można przesłać pocztą tradycyjną do Biura Obsługi Klienta na adres: Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o., ul. Śląska 100, 41-100 Siemianowice Śl., lub drogą elektroniczną na adres: wodociagi@aqua-sprint.pl
  3. Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.- rozpatrują reklamację w oparciu o posiadane dokumenty oraz obowiązujące przepisy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia pisma w siedzibie Przedsiębiorstwa. W przypadku doręczenia reklamacji pocztą, bierze się pod uwagę datę wpływu dokumentu do kancelarii. Jeżeli rozpatrzenie wniosku wymaga ustaleń wymagających dłuższych terminów niż 14 dni - informuje się o tym fakcie osobę, która złożyła reklamację i wskazuje ostateczny termin odpowiedzi, jednak nie dłuższy niż 30 dni od daty złożenia pisma.
Opublikował: Jacek Rupik
Publikacja dnia: 04.02.2021, 10:40
Dokument oglądany razy: 968
Podpisał: Łukasz Jęczek
Dokument z dnia: 04.02.2021
Redakcja BIP   |