Zawarcie umowy

Zawarcie umowy na dostawę wody / odprowadzanie ścieków

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY:

Spółki prawa handlowego:

 • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny)
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
 • aktualny KRS
 • jeżeli umowę podpisują osoby nie wymienione w KRS - pełnomocnictwa dla osób reprezentujących.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

 • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny)
 • numer(y) PESEL
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
 • zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
 • jeżeli umowę podpisują osoby inne niż właściciel nieruchomości- pełnomocnictwa dla osób reprezentujących.

Osoby fizyczne:

 • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny)
 • numer(y) PESEL, NIP
 • jeżeli umowę podpisują osoby inne niż właściciel nieruchomości- pełnomocnictwa dla osób reprezentujących

KLIENT - podpisuje umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Podpisanie umowy może nastąpić w Biurze Obsługi Klienta lub poprzez przesłanie podpisanej umowy pocztą na adres: Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o., ul. Śląska 100, 41-100 Siemianowice Śl.

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. - na podstawie otrzymanych dokumentów przygotowują dla klienta projekt umowy.


Opublikował: Jacek Rupik
Publikacja dnia: 04.02.2021, 09:51
Dokument oglądany razy: 911
Podpisał: Łukasz Jęczek
Dokument z dnia: 04.11.2020