Rozwiązanie umowy

Rozwiązanie zawartej umowy

  1. KLIENT - składa do Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o. wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków oraz protokół zdawczo - odbiorczy nieruchomości. Stosowny wniosek do pobrania ze strony.
  2. Wniosek można przesłać pocztą tradycyjną do Biura Obsługi Klienta na adres: Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o., ul. Śląska 100, 41-100 Siemianowice Śl., lub drogą elektroniczną na adres: wodociagi@aqua-sprint.pl
  3. Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. - na podstawie otrzymanych dokumentów przesyłają do Klienta końcowe rozliczenie nieruchomości wraz z informacją o rozwiązaniu umowy.


Opublikował: Jacek Rupik
Publikacja dnia: 04.02.2021, 10:19
Dokument oglądany razy: 582
Podpisał: Łukasz Jęczek
Dokument z dnia: 04.02.2021