Przedmiot działalności

Przedmiot podstawowej działalności

  1. PKD 3600Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
  2. PKD 3700Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  3. PKD 3530Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i gorącą wodę,
  4. PKD 4222Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i rozdzielczych,
  5. PKD 4222Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
  6. PKD 4950B Transport rurociągowy pozostałych towarów.


Opublikował: Łukasz Jęczek
Publikacja dnia: 23.09.2020, 08:35
Dokument oglądany razy: 753
Podpisał: Łukasz Jęczek
Dokument z dnia: 23.09.2020