Majątek

To jest archiwalna wersja strony z dnia 04.11.2020, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: Aktualizacja danych

Stan na dzień 31.12.2019

 • Aktywa trwałe: 51 685 126,21 zł
  • Wartości niematerialne i prawne: 511 367,64 zł
  • Rzeczowe aktywa trwałe: 50 809 986,71 zł
   • Środki trwałe: 45 309 849,68 zł
     • grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu): 1 839 702,49
    • budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 41 844 765,76 zł
    • urządzenia techniczne i maszyny: 1 005 924,45 zł
    • środki transportu: 589 655,99 zł
    • inne środki trwałe: 29 800,99 zł
   • Środki trwałe w budowie: 5 500 137,03 zł

Opublikował: Jacek Rupik
Publikacja dnia: 08.01.2021, 11:06
Dokument oglądany razy: 384
Podpisał: Łukasz Jęczek
Dokument z dnia: 04.11.2020