Majątek

To jest archiwalna wersja strony z dnia 04.11.2020, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: Zmiana treści

Stan na dzień 31.12.2019

 • A. Aktywa trwałe: 51 685 126,21 zł
  • Wartości niematerialne i prawne: 511 367,64 zł
  • Rzeczowe aktywa trwałe: 50 809 986,71 zł
   • Środki trwałe: 45 309 849,68 zł
   • grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu): 1 839 702,49


Opublikował: Jacek Rupik
Publikacja dnia: 08.01.2021, 10:59
Dokument oglądany razy: 201
Podpisał: Łukasz Jęczek
Dokument z dnia: 04.11.2020