Majątek

To jest archiwalna wersja strony z dnia 08.01.2021, 10:59.
Zmieniona z powodu: Zmiana treści

Stan na dzień 31.12.2019

  • A. Aktywa trwałe: 51 685 126,21 zł
    • Wartości niematerialne i prawne 511 367,64 zł
    • Rzeczowe aktywa trwałe: 50 809 986,71 zł


Podpisał: Łukasz Jęczek
Dokument z dnia: 04.11.2020
Dokument oglądany razy: 283
Opublikował: Jacek Rupik
Publikacja dnia: 08.01.2021, 10:57
Wydruk ze strony: bip.aqua-sprint.pl z dnia: 28.02.2024 04:24:34